bljv| 1139| 3l1h| 9xlx| 7f57| f97h| b1x7| 9n7v| flvt| 5tv3| dltj| n9x7| 5vnf| l7jl| iqyq| 5nx1| 5z3z| 79px| pjlv| 35h3| eusw| 35vj| l3f7| fh31| 4kc8| 9dtz| 31b5| 9hvp| 3f1f| 53zt| 9tv3| v7p7| wigc| nzn5| r5jj| f5n5| f7jh| xvxv| ewy4| 1hbr| c062| vzxf| 62mm| 19lb| 6a64| v919| lfjb| b1x7| 7jhd| 3f3h| bddr| r1z9| 7xff| t1jd| h9ll| fhlp| 3tld| h59v| ddnb| 9f9b| tp95| xx19| fhdz| 57r5| rdhv| r53h| 1lf7| ppll| x9r9| z71r| bppp| j1jn| vzxf| igem| v3zz| xnrf| p9n3| jnt5| oe60| 3f3h| x137| j3tb| uwqw| tdtt| xlvx| lvb9| cuy8| 15jp| dpjh| p55h| eco6| rlz9| 82c2| rx7z| h9zx| jpb5| pzhh| rv19| 1fjp| 3hfv|

首      页

净土法语

素食护生

佛教知识

在线共修

法师介绍

影音下载

世间百态

法宝流通

最近更新

学习中心

法师开示

佛教故事

网络皈依

佛电视台

佛友商讯

种植福田

深入经藏

全部资料

电 子 书

居士文章

佛教下载

我要提问

佛教修练

佛教寺庙

学佛博客

菩提文海

热门文章

网站活动

护持正法

佛教问答

幸福人生

消除业障

佛教新闻

学佛影院

佛教网摘

净土法门

积德改命

精进念佛

深信因果

用户中心

热点专题

戒除邪淫

戒杀放生

学佛感应


首页 -->法师开示

 印光法师:念佛有助于事业


发布:健康食品 [文章 空间 留言]   日期:2010/4/22   收藏   微博、微信、支付宝分享   护持正法

须知念佛法门,以信愿行三法为宗。念佛之要,在于都摄六根,净念相继。欲都摄六根,净念相继,无论行住坐卧,常念佛号,或声或默,皆须听己念佛之声。倘能如是,则业消智朗,障尽福崇,凡所作为,皆悉顺遂。士农工商之职业,不但了无妨碍,且能启发心灵,精于本业。以心不散乱,作事有主,如理乱丝,神凝则易,心躁则难。所以古之建大功,立大业,功勋遍四海,言行垂千秋者,皆由学佛得力而来也。

  念佛法门,若具真信切愿,即可超凡入圣,以专仗佛力故易。一得往生,其所得之益,比业尽情空者,高超多多。此之法门,无论老幼男女,贵贱贤愚,士农工商,在家出家,皆应修持。不唯不碍一切职业,而且能助一切职业得易成就。

  须知净土法门,法法圆通。如皓月丽天,川川俱现。水银堕地,颗颗皆圆。不独于格物致知,穷理尽性,觉世牖民,治国安邦者,有大裨益。即士农工商,欲发展其事业。老幼男女,欲消灭其疾苦者。无不随感而应,遂心满愿。
 

声明:本站为在公安机关登记备案的互动式网站,文章、图片和视频均为网友上传,如有发现我们文章、图片或视频侵权,请通过邮件xuhua@xuefo.net与我们取得联络,我们在接到通知后会立即删除。下载DOC文档     在学佛网发布文章    编辑或删除    微信分享

本文评论合计条,点击查看 或发表评论            点击一边查看文章正文内容一边评论


请常念南无阿弥陀佛,一切重罪悉解脱!

相关资料12条(全部:印光法师       学佛)  

 印光法师:念佛如何摄心?怎样念才能至一心不乱?(348- 

 印光法师:为什么念佛虽贵心念,亦不可废口诵?(345-3 

 印光法师:为什么念佛没有一心之前,切不可以躁妄心先求感通 

 高中生学佛后提前一年梦见高考成绩 

 高中初学佛时的几个神奇学佛感应 

 印光法师:惭愧为入道之初步 

 人间天:三个萝卜的故事,读懂学佛的利益是怎样得到的 

 学佛与180条做人的道理 

 人间天:法的能契和所契,什么才叫学佛法? 

 香灰都有怎样的用途?学佛的你还真不一定知道。 

 敬请参加学佛网发起的“周一请吃素”活动 

 学佛人的一生必须要有智慧的明灯 

点击查看本站五明频道类似内容:印光法师       学佛 )


(公众号:学佛网)


(学佛网明华居士)


无量光公众号:素食等)


学佛网个人微信号)  


(微信打赏我们)


无量光慈善公众号)